Territory

A series of projections commissioned by contemporary dance festival Monoplay 2020 in Zadar

“Territory” is a series of computer-generated images that question the definition of territory and its fluidity. Territories are conceived as stationary and permanents spaces defined by maps. But the simple truth is that borders, ownership of land and topographic relief are fluid and change with time. This series deals with visualizing and enhancing the sense of change in territories.

“Teritorij” je serija softverski generiranih projekcija kojima se propituje definicija teritorija i njegova promjenjivost. Dok je teritorij geografski definiran kao prostor određen prirodnim svojstvima, a u tomu smislu doživljavan kao fiksna (u tom smislu čovjeku vječna i nepromjenjiva) kartografska površina, autora je projekcija zanimala oprečna teza – svojom je serijom projekcija pokušao pokazati da su granice, posjedi, reljefi (ukratko: teritoriji) fluidne, promjenjive i povijesno uvjetovane činjenice. Svojim radom pokušava promijeniti svijest gledatelja o prividu stalnosti i stabilnosti propitkujući neopažen, ali stalan pomak teritorija oko nas. Apstraktnim se projekcijama teritorij kao statični prirodni element predstavlja praznim označiteljem koji lebdi među značenjima.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s